Bądź pozdrowiony, Święty Józefie,
napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą,
błogosławiony jesteś między sługami Bożymi
i błogosławiony mniemany Syn Twój, Jezus.
Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

 

 

 

 

 

 

MODLITWA KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO DIECEZJI GLIWICKIEJ

Ojcze Niebieski, źródło życia i świętości!
Ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy coraz bardziej
miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia nas: „Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego
służył odnowie duchowej naszej diecezji – pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa
i odkrywaniu piękna wspólnoty zgromadzonej na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,
którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii,
powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte, abyśmy potrafili Chrystusa spotkać, miłować i służyć Mu,
nie tylko na Eucharystii i adoracji, ale także w drugim człowieku,
szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego:
św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.