Chrzest

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, jest bramą do życia i Królestwa Bożego. Chrzest dziecka jest sakramentem wiary rodziców i chrzestnych. Pełna przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła dokonuje się przez chrzest, bierzmowanie i udział w Eucharystii. Chrzest więc jest tylko początkiem wiary i życia zgodnego z przyjętą wiarą. Rozwijanie tej wiary jest zadaniem rodziców, chrzestnych i samego dorastającego ochrzczonego.

Chrztu udzielamy zasadniczo w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 16:30. Wtedy również jest udzielane specjalne błogosławieństwo dla rocznych dzieci.

Przygotowanie:

  • Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. 
  • Dziecko należy zgłosić do chrztu w kancelarii parafialnej własnej parafii (rodzice przynoszą akt urodzenia dziecka z USC oraz dane osobowe rodziców chrzestnych). 
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko bierzmowani i praktykujący katolicy, młodzież, która uczęszcza na katechezę (ukończone 16 lat) i dorośli, małżonkowie po ślubie kościelnym.
  • Rodzice chrzestni należący do innej parafii niż nasza muszą przed chrztem przedstawić zaświadczenie od swojego ks. Proboszcza, że mogą dostąpić godności chrzestnych.
  • Przed chrztem należy przygotować białą szatę i świecę. Rodzice i chrzestni, a w miarę możności także pozostali członkowie rodziny, winni przyjąć sakrament pokuty.