Bierzmowanie

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO BIERZMOWANIA

  • 15 listopada 2022 o godz. 17:00 na probostwie – uczniowie klas 1-szych szkoły ponadpodstawowej.
  • 13 grudnia o godz. 17:00 na probostwie.
  • 7 lutego o godz. 17:00 na probostwie.
  • 14 marca o godz. 17:00 na probostwie: (!) spotkanie odwołane z powodu choroby Proboszcza – zadanie dla kandydatów –> DO PRZECZYTANIA—> LINK
  • 15 marca o godz. 17:00 – Droga Krzyżowa w kościele.
  • 30 maja o godz. 17:00 na probostwie.
  • 13 czerwca o godz. 17:00 na probostwie.