Proboszcz

Aktualnym proboszczem parafii jest ks. Rafał Sierla. Urodził się 10 października 1970 r. i pochodzi z Zabrza Biskupic z parafii św. Jana Chrzciciela. Uczęszczał do Szkoły Postawowej nr 20 w Zabrzu, a potem do Technikum Elektrycznego przy obecnym Zespole Szkół nr 11 w Zabrzu Mikulczycach. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie i studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r. w gliwickiej katedrze z rąk Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia św. Mikołaja w Pyskowicach, gdzie proboszczem był ks. prałat Augustyn Duffek. Po trzech latach pracy w Pyskowicach został przeniesiony na rok do Gliwic Ostropy (par. Ducha Świętego, śp. ks. prob. Ryszard Salańczyk). Następną palacówką była położona w centrum Gliwic parafia Wszystkich Świętych (ks. prob. Bernard Frank). Pracował tam trzy lata po czym na rok skierowano go do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Gliwicach Sośnicy (śp. ks. prob. Brunon Ploch). Ostatnią parafią, w której posługiwał jako wikariusz, była położona w Bytomiu Karbiu parafia Dobrego Pasterza (ks. prob. Konrad Krzyż), gdzie pracował 5 lat. Z dniem 10 sierpnia 2009 r. został mianowany proboszczem naszej parafii, a uroczyste wprowadzenie na urząd odbyło się 26 sierpnia 2009 r.
Od grudnia 2008 r. był on odpowiedzialny za dzieło budowy nowego kościoła św. Józefa (zasadnicze prace budowlane przy nowej świątyni i plebanii zostały zakończone w grudniu 2015 r.), a w październiku i listopadzie 2016 r. również za wyburzenie starej świątyni.

dsc_4710_1

KONTAKT:

mail: rafal.sierla@gmail.com

telefon stacjonarny: 32 281-13-53

telefon komórkowy: 601-066-891