Bądź pozdrowiony, Święty Józefie,
napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą,
błogosławiony jesteś między sługami Bożymi
i błogosławiony mniemany Syn Twój, Jezus.
Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.