Pozdrowienie św. Józefa

 

 

 

Bądź pozdrowiony, Święty Józefie,

napłniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą,

błogosławiony jesteś między sługami Bożymi

i błogosławiony mniemany Syn Twój, Jezus.

Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego,

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.