Małżeństwo

Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest w szczególny sposób święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

Przygotowanie do ślubu:

  • Na trzy miesiące przed zawarciem związku małżeńskiego narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej. 
  • Należy przynieść ze sobą: dowód osobisty, metrykę chrztu (wystawioną nie wcześniej, niż przed trzema miesiącami), świadectwo ukończenia katechizacji, zaświadczenia z USC (jeśli ślub ma być tzw. konkordatowy). 
  • Wszystkich narzeczonych obowiązują cztery nauki przedmałżeńskie (dla dekanatu bytomskiego w parafii św. Jacka), dzień skupienia i trzy indywidualne spotkania z doradcą w Poradni Życia Rodzinnego. Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa poza naukami ogólnymi odbywają trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego, który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności, a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma i odpowiedzialna współpraca z Bogiem – Dawcą Życia. Możliwe jest odbycie części przygotowania w ramach tzw. „weekendów dla narzeczonych” organizowanych przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej. —> www.dorodzin.pl
  • Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii, potrzebują zaświadczenie od swojego ks. Duszpasterza (zgodę na zawarcie sakramentu małżeństwa poza uprawnioną parafią).