Kapłani

Poprzednio pracujący w parafii:

ks. Jerzy Bonckowitz (proboszcz: 1928 – 1935),

ks. Robert Niechoj (proboszcz: 1935 – 1958),

ks. Andrzej Urbański (proboszcz: 1958 – 1969),

ks. Franciszek Józefiak (proboszcz: 1969 – 1983),

ks. Jerzy Pielka (wikariusz: 1967 – 1969),

ks. Leonard Makiola (wikariusz: 1981 – 1983),

ks. Ginter Kurowski, (proboszcz: 1983 – 1991),

ks. Marian Wróblewski (wikariusz: 28.08.1988 – 26.08.1991)

ks. Tadeusz Romanek (proboszcz: 27.08.1991 – 10.08.2009).

Pochodzący z parafii wg roku święceń:

ks. Walenty Kozioł – 1967,

ks. Edward Sobiegała – 1982,

ks. Adam Kubasik – 1991,

ks. Bartosz Podhajecki – 1996,

ks. Krystian Hajduk – 1997,

ks. Damian Dolnicki – 2003,

ks. Sebastian Śliwiński – 2004.