Ogłoszenia

Ogłoszenia: 25.10 – 01.11.2020

 • Dzisiaj przypada 30. niedziela zwykła.
 • Przypominamy o obowiązujących wymogach sanitarnych wewnątrz i na zewnątrz kościoła (dystans, dezynfekcja, maseczki); apelujemy o odpowiedzialność i ochronę innych uczestników liturgii; w kościele może przebywać jednocześnie 70 osób.
 • DYSPENSA BISKUPA GLIWICKIEGO
  W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.
 • Prosimy rodziców o zgłaszanie w sposób zdalny kandydatów do bierzmowania (uczniowie klas ósmych); katechezy przygotowujące do sakramentów będę się odbywać drogą elektroniczną.
 • Przy bocznych wyjściach można zaopatrzyć się w kartki do wypisywania imion naszych zmarłych na tzw. wypominki, które przyjmujemy w zakrystii lub na plebanii; prosimy o czytelne ich wypisywanie.
 • Informujemy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie nabożeństwa na cmentarzu, a biuro będzie zamknięte.
 • ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM RZĄDU RP CMENTARZ PARAFIALNY PRZY UL. WĘGLOWEJ BĘDZIE ZAMKNIĘTY W DNIACH 31.10, 01.11 i 02.11.
 • Od popołudnia uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny można zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych pod zwykłymi warunkami, (stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, nawiedzenie kościoła, modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę” oraz dowolna modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty); kto w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych, może zyskać odpust zupełny dla dusz cierpiących w czyśćcu; w pozostałe dni roku możemy w ten sposób zyskać odpust cząstkowy dla dusz czyśćcowych.
 • W okresie od 1 do 6 listopada będziemy przed Mszą św. modlić się różańcem za naszych zmarłych polecanych w wypominkach.
 • Polecamy lekturę Gościa Niedzielnego.
 • Dziękujemy za pomoc w pracach parafialnych w minionym tygodniu oraz za ofiary przeznaczone na utrzymanie naszej parafii i fundusz budowlany.
 • Apel Przewodniczącego KEP w sprawie Uroczystości Wszystkich Świętych —–> TUTAJ.
 • Transmisja niedzielnej i świątecznej Mszy św. z naszego kościoła o godz. 10:30 jest dostępna na YouTube na kanale naszej parafii.