Bierzmowanie

Katecheza przygotowująca do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się w następujących terminach:

  • 25 września (środa) o godz. 17:00 w salce katechetycznej (uczniowie klas VIII),
  • 30 października (środa) o godz. 18:00 w salce katechetycznej (uczniowie klas VIII),
  • 13 listopada (środa) o godz. 17:00 w salce katechetycznej (uczniowie klas VIII),
  • 11 grudnia (środa) o godz. 17:00 w salce katechetycznej (uczniowie klas VIII),
  • 6 lutego (czwartek) od godz. 16:00 – rozmowa kwalifikacyjna z Proboszczem (kolejność alfabetyczna wg listy obecności),
  • 19 lutego (środa) o godz. 18:00 w salce katechetycznej,
  • 27 lutego (czwartek) o godz. 17:00 – pierwsza próba w kościele,
  • 2 marca (poniedziałek) o godz. 17:00 – druga próba w kościele (ze świadkami),
  • 4 marca o godz. 16:00 – BIERZMOWANIE w kościele św. Józefa Robotnika.