Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży klas VIII szkoły podstawowej przez Księdza Biskupa lub delegowanego przez niego kapłana w wyznaczonym przez Kurię Diecezjalną terminie raz w roku. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest właściwa wiara, dojrzała intencja, odpowiednia wiedza z zakresu katechizmu, regularne uczestnictwo w liturgii, znajomość podstawowych modlitw, metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) oraz uczestnictwo w 3-letnim cyklu katechez przygotowawczych w szkole i przy parafii.

—> TERMINARZ SPOTKAŃ