1. Komunia

Spotkania przygotowujące dla dzieci:

 • 4 września o godz. 16:30 – msza szkolna,
 • 18 września o godz. 17:00 – spotkanie w salce katechetycznej,
 • 9 października o godz. 16:30 – msza szkolna (poświęcenie i wręczenie różańców),
 • 30 października o godz. 17:00 – spotkanie w salce katechetycznej (zmiana terminu!).
 • 6 listopada o godz. 16:30 – msza szkolna (poświęcenie i wręczenie książeczek),
 • 20 listopada o godz. 17:00 – spotkanie w salce katechetycznej,
 • 7 grudnia o godz. 11:30 – spotkanie z krawcem w salce katechetycznej na plebanii,
 • 5 lutego o godz. 16:30 – msza szkolna,
 • 19 lutego o godz. 17:00 – spotkanie w salce katechetycznej,
 • 11 marca o godz. 16:30 – Droga Krzyżowa,
 • 25 marca o godz. 17:00 – rozdanie rodzicom/opiekunom materiałów dla dzieci do samodzielnej nauki w domu;
  usilnie prosimy rodziców dzieci pierwszokomunijnych o pobranie z strony naszej parafii materiałów katechetycznych dla dzieci
  i zapoznanie się z ich treścią.

Spotkania dla rodziców:

 • 4 września o godz. 17:15 w kościele –  spotkanie organizacyje.