1. Komunia

Spotkania przygotowujące dla dzieci i rodziców:

  • 7 września – Msza szkolna o godz. 17:00,
  • 14 września – spotkanie dla rodziców o godz. 17:00 w kościele.
  • 5 października – Msza szkolna o godz. 17:00 – dzieci otrzymują różańce.
  • 9 listopada – Msza szkolna o godz. 17:00 – dzieci otrzymują książeczki „Droga do Nieba”,
  • Spotkanie z krawcem odbędzie się po feriach zimowych.

 

TERMINY UROCZYSTOŚCI 1. KOMUNII W NASZEJ PARAFII W NAJBLIŻSZYCH LATACH:

  • Rok 2023 – 14 maja
  • Rok 2024 – 12 maja
  • Rok 2025 – 11 maja
  • Rok 2026 – 17 maja