RORATY 2018

NASZE SPOTKANIA ADWENTOWE

1. tydzień adwentu:

3 grudnia – poniedziałek

PYTANIA: 1) Co oznacza słowo „adwent”? 2) Jak zaznaczamy upływający czas adwentu? 3) W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty?

4 grudnia – wtorek

PYTANIA: 1) Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami? 2) Jaki dar otrzymał Józef Egipski? 3) Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?

5 grudnia – środa

PYTANIA: 1) Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna? 2) Jak nazywał się syn Abrahama i Sary? 3) Do czego jest nam potrzebny dar rozumu?

6 grudnia – czwartek

PYTANIA: 1) Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi? 2) Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz? 3) Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu dary, który otrzymał od Boga?

7 grudnia – piątek

PYTANIA: 1) Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej? 2) Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów? 3) Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi?

2. tydzień adwentu

10 grudnia – poniedziałek

PYTANIA: 1) Jakiego daru potrzebował Gedeon? 2) Jak Gedeon pokonał Madianitów? 3) Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?

11 grudnia – wtorek

PYTANIA: 1) Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla? 2) Po czym poznać człowieka z darem pobożności? 3) Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?

12 grudnia – środa

PYTANIA: 1) Co to jest bojaźń Boża? 2) Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej? 3) Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz?

13 grudnia – czwartek

PYTANIA: 1) Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w Liście do Galatów (Ga 5,22-23)? 2) Jaki warunek trzeba spełnić, aby owocowały w nas dary Ducha Świętego? 3) Jaki owoc Ducha Świętego wypracował w sobie Matteo?

14 grudnia – piątek

PYTANIA: 1) Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy? O co Laura prosiła Pana Boga? Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury?

15 grudnia – sobota

PYTANIA: 1) Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki? 2) Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci? 3) Jak nazywają się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką? (Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski)

3. tydzień adwentu

17 grudnia – poniedziałek

PYTANIA: 1) Na czym polegała wierność Chiary? 2) Jak nazywały się dzieci Chiary? Dlaczego Chiara i Enrico swoje pierwsze chore dziecko nazwali Maria Grazia Letizia? (Maria – bo od Matki Bożej uczyli się, że dziecko nie należy do rodziców i wolno je zwrócić Bogu. Grazia, czyli łaska – bo wierzyli, że wszystko jest łaską. Letizia, czyli radość – bo podarowana na dziewięć miesięcy była ich wielką radością.)

18 grudnia – wtorek

PYTANIA: 1) Dlaczego Alberto nie zdążył na Mszę Świętą? 2) Co dawało siłę Albertowi, że umiał być dobry? 3) Na czy polegała dobroć i uprzejmość Carla i Alberta?

19 grudnia – środa

PYTANIA: 1) Dlaczego Helenka Kmieć pojechała do Boliwii? 2) Skąd Helenka brała siłę i radość do wszystkiego, czym się zajmowała? 3) Dlaczego dla chrześcijan Pan Jezus jest źródłem prawdziwej, szczerej radości?

20 grudnia – czwartek

PYTANIA: 1) Jaki owoc Ducha Świętego był potrzebny małej, upartej i wybuchowej Elżbiecie? 2) Kiedy Elżbieta postanowiła pracować nad swymi wadami? 3) Co w swoim dzienniczku zapisała Elżbieta po pierwszej spowiedzi?

21 grudnia – piątek

PYTANIA: 1) Kiedy szczególnie jest na potrzebny owoc cierpliwości? 2) Jak nazywała się błogosławiona polska pielęgniarka, która miała wielką cierpliwość do chorych?

22 grudnia – sobota

Duchu Święty, przyjdź

i zapal w nas ogień Twojej miłości.

Duchu Święty przyjdź. Amen.

 

Piosenka roratnia – Z Duchem Twoim

muz. i sł. Adam Szewczyk, wyk. Magda Anioł

1. Józef z Egiptu mądrość miał, Abraham gadał z Bogiem,

Mojżesz robił co Bóg chciał, Gedeon walczył z wrogiem.

Jeremiasz wiedział co i jak, a Dawid bał się Pana,

na Apostołów zstąpił Duch historia niesłychana.

Jak to jest możliwe, powiedz jak…

Ref: I z Duchem Twoim! /x 2/ to wszystko jest możliwe!

I z Duchem Twoim! /x 2/ to wszystko możliwe jest!

2. Chcę dobrym być, choć tyle zła i pokój nieść dla świata.

Chcę wiernym być, łagodnym być, cierpliwość mieć dla brata.

Chcę wielką radość w sercu mieć i nerwy jak ze stali.

I jak Maryja kochać też, to Miłość nas ocali.

Jak to jest możliwe, powiedz jak…

Ref: I z Duchem Twoim! /x 2/ to wszystko jest możliwe!

I z Duchem Twoim! /x 2/ to wszystko możliwe jest!

O Panie, ześlij swego Ducha by odnowił oblicze ziemi! /x 2/